ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Medical Academy Point (Holistic Academy), mint a Medical Healing Point Kft. névlegesen önálló oktatási csoportja szerződésinek megkötéséhez 

A Medical Healing Point Korlátolt Felelősségű Társaság oktatási csoportja, amely Holistic Academy fantázianevet viseli, továbbiakban, mint Oktatóközpont, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő/Képzésben részt vevő, mint Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött oktatásra vonatkozó szerződésre a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi felnőttképzési/szolgáltatási szerződés részét képezi.

A Szolgáltató tevékenységét elsősorban a Medical Healing Point Egészségközpont orvosai, egészségügyi végzettséggel rendelkező kezelői, valamint egyéb közreműködők (oktatók) segítségével végzi.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. A szolgáltató neve: Medical Healing Point Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Székhely: 1063, Budapest, Szinyei Merse utca 6. fsz 1.

1.3. Cégjegyzékszám: 01-09-940882

1.4. Adószám: 22728467-1-42

1.5. Képviselő: Papp János ügyvezető

1.6. Telefonszám: +36 30 630 6396

1.7. E-mail cím: [email protected]

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

2.1.. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során keletkezett megrendeléssel, ajánlattal, rendelés-visszaigazolással, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő. Amennyiben jelen ÁSZF és a felek egyedi megállapodásai egymástól eltérnek, az eltérés tekintetében minden esetben a felek egyedi megállapodásai az irányadóak. 

2.2. Jelen ÁSZF 2023. február 15. napjától hatályos. 

2.3. A szerződéskötés nyelve magyar.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1. Jelen Szerződés megkötésével az Oktatóközpont kötelezettséget vállal a 4. pontban szabályozott tartalmú képzések nyújtására, az Ügyfél pedig az ellenérték megfizetésére jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 

4. ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK 

4.1. OFFLINE KÉPZÉS 

a) Az Ügyfélnek lehetősége van az Oktatóközpont offline tantermi képzésein részt venni. 

b) Az Offline képzés pontos tematikája, időpontja, díja, minimum létszáma és egyéb tudnivalók a konkrét tanfolyam aloldalán érhetők el. 

c) Oktatóközpont fenntartja a jogot, hogy amennyiben a képzésre nem jelentkezik az előre meghirdetett minimum számú jelentkező, a képzést lemondja, a felek között létrejött szerződéstől eláll 60 napon belüli teljes pénzvisszafizetés mellett. 

d) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a képzést legfeljebb a képzés indulása előtti 7 napot megelőzően mondhatja vissza. Ebben az esetben is a regisztrációs díj összege nem jár vissza, azonban más tanfolyamba beszámítható. Amennyiben az Ügyfél a képzést annak indulása előtti 7 napon belül mondja vissza, az Oktatóközpont nem téríti vissza a már megfizetett tandíjat, valamint követelheti az esetleges elmaradt részletek megfizetését is.  

e) Az offline képzésen kép- illetve hangfelvétel készítése szigorúan tilos. Ezen szabály megszegése azonnali pénzvisszafizetés nélküli kitiltást és esetlegesen polgári peres következményeket vonhat maga után. 

f) Az offline képzésen Oktatóközpont hang- és képfelvételt is készíthet, amelyet szabadon felhasználhat médiaplatformjain, illetve hirdetésekben, felhő alapú tárhelyen azonban nem kerül közzétételre. A tanfolyam első napján az egyedi szerződés részeként az Ügyfél jogosult megtiltani az olyan kép és hangfelvételek felhasználását, amelyeken szerepel, ebben az esetben azonban a fényképek/videófelvétel készítésekor ki kell állnia. 

g) Az a tantermi képzés, amely online is követhető, vagy utólag a képzésen rögzített felvétel visszanézhető, nem minősül e szerződésben rögzített értelem szerinti ONLINE képzésnek, így az OFFLINE képzések szabályai vonatkoznak rá. 

h) Szerződéskötés menete:

A szerződéskötéshez szükséges, hogy az Ügyfél az Oktatóközpont internetes honlapján (https://www.holisticacademy.hu) található megfelelő menüpont alatt a kívánt tanfolyamot/ terméket kiválassza, az űrlapot személyes adataival kitöltse, jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi tájékoztatót megismerje, elolvassa és magára nézve kötelezőnek elismerje, és a “Megrendelem” gombra kattintva a Képzést/Terméket véglegesen megrendelje. A Fizetési opcióknál ki kell választania, hogy egyösszegű, vagy részletfizetést kíván igénybe venni.

Az adatlap kitöltésével a Felhasználó kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, és ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Az Oktatóközpont 48 órán belüli, visszaigazoló elektronikus levelével a Szerződés létrejöttnek tekintendő.

A offline képzés első napján a felek Egyedi szerződést kötnek a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről” szóló törvény rendelkezésinek megfelelően. E szerződés az általános szerződési feltételeket eltérő rendelkezés esetében felülírja. 

I) A képzés fizetése:

1, Az OFFLINE képzés minden esetben tartalmaz regisztrációs díjat, amely a képzés aloldalán kerül feltüntetésre. A regisztrációs díj egyben helybiztosítási díj is. A regisztrációs díj visszatérítése kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az Oktatóközpont nem indítja meg az OFFLINE tanfolyamot. 

1, Az Oktatóközpont a megrendelt képzésről/terméket lehetőség van azonnali online bankkártyás fizetéssel az oktatóközpont részére megfizetni. A rendszer a számlát automatikusan küldi a megadott e-mail címre.  

2, Az Ügyfélnek lehetősége van a regisztrációs díj megfizetését azonnali online bankkártyás fizetési móddal teljesíteni az OTP Simple Pay biztonságos felületén keresztül, amelyről a rendszer sikeres fizetés esetén automatikus számlát küld az előzetesen megadott e-mail címre. A fennmaradó összeget az Oktatóközpont által megküldött egyedi visszaigazoló e-mail alapján szükséges átutalni az Oktatóközpont pénzforgalmi számlájára az ott meghatározott ütemezés alapján. 

Az Oktatóközpont bankszámlaszáma HUF utaláshoz: 

Medical Healing Point Kft.

K&H Bank Zrt.

12010635-01597929-00100005 

3, A tanfolyami díjat készpénzes fizetés esetén a képzést indulása előtti 7 napot megelőzően szükséges befizetni az Oktatóközpont központi recepcióján:

1063, Budapest, Szinyei Merse utca 6. fsz 1.

Egyes OFFLINE tanfolyamok esetében egyedi megegyezés alapján lehetőség van készpénzes befizetésre a tantermi alkalmon is (kizárólag a regisztrációs díjon felül).

4, A tanfolyami díjat a helyszíni bankkártyás fizetés esetén a képzést indulása előtti 7 napot megelőzően szükséges befizetni az Oktatóközpont központi recepcióján:

1063, Budapest, Szinyei Merse utca 6. fsz 1.

4.2 ONLINE KÉPZÉS ÉS ELEKTRONIKUSAN LETÖLTHETŐ ANYAGOK

a) Online képzés esetén a Felhasználó (ügyfél) otthonában sajátíthatja el.

b) Online képzés esetén nincs számonkérési rendszer, az Ügyfél saját tempójában dolgozhatja fel a tananyagot. 

c) Az online képzés/letöltés igénybevételéhez szükség van az egyedi regisztrációra.  A regisztráció után egyedi, titkosított jelszót küldünk, amellyel aktívvá válik az e-learning felület. A jelszót az első bejelentkezés után szükséges megváltoztatni! 

d) Az Online képzésen való részvétel feltétele a regisztrációs adatok megadása, az Általános Szerződési Feltételek, valamint az adott szerződésre vonatkozó speciális feltételek elfogadása. E speciális feltételek egyesével, külön kerülnek feltüntetésre, valamint a tanfolyam teljes díjának megfizetése.

e) A szerződési feltételek elfogadása után az elvégezni kívánt tanfolyam kiválasztása következik, ahol a rendszer az Ügyfelet a SimplePay biztonságos rendszerére irányítja át, ahol bankkártyával kifizetheti a teljes tanfolyam díját. Más fizetési lehetőségre online tanfolyam esetén nincs lehetőség. Az Ügyfék a számlát automatikusan kapja a regisztrációkor megadott e-mail címre.  Ezt követően a E-TANANYAG fülön a fizetést követően válik elérhetővé.

f) Az Oktatóközpont köteles folyamatos elérhetőséget biztosítani a tananyaghoz. Nem minősül e kötelezettség megszegésének, amennyiben a tárhely szolgáltatója, vagy egyéb technikai probléma okozza a hozzáférés korlátozását. 

g) Az online megvásárolt tanfolyam árát nem áll módunkban visszatéríteni. 

H) Az Oktatóközpont internetes oldaláról lehetőség van írásos és videós anyagokat is megvásárolni és letölteni. A letöltéshez és a vásárláshoz regisztráció szükséges. 

i) Szerződéskötés menete:

A szerződéskötéshez szükséges, hogy az Ügyfél az Oktatóközpont internetes honlapján (https://www.holisticacademy.hu) található megfelelő menüpont alatt a kívánt tanfolyamot/ terméket kiválassza, az űrlapot személyes adataival kitöltse, jelen ÁSZF-et, az egyedi szerződési elemeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatót megismerje, elolvassa és magára nézve kötelezőnek elismerje, és a “Megrendelem” gombra kattintva a Képzést/Terméket véglegesen megrendelje. 

Az adatlap kitöltésével a Felhasználó kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, és ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

I) A képzés fizetése:

1, Az ONLINE megrendelt képzést/terméket kizárólag azonnali bankkártyás fizetéssel van lehetőség az oktatóközpont részére megfizetni az OTP SimplePay biztonságos rendszerén keresztül. A rendszer a számlát automatikusan küldi a megadott e-mail címre.  

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

5.1 A Szerződés megszűnik: 

– felek közös megegyezésével; 

– bármelyik fél halálával, megszűnésével; 

5.2. A Szerződés felmondható: 

– bármelyik fél által a Szerződés/ÁSZF bármely pontjának másik fél általi jelentős megszegésével azonnali hatállyal; 

– bármely fél 8 napot meghaladó késedelembe esése esetén azonnali hatállyal.

6. SZELLEMI TULAJDONJOG

 6.1. Az Oktatóközpont által biztosított tananyag, feladat és tesztsorokra, feladatokra az Ügyfél által adott helyes vagy helytelen megoldás, megoldási próbálkozás szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jogok jogosultja az Oktatóközpont. Az Ügyfél a Képzés anyagát kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az Oktatóközpont a rendelkezésére bocsátotta. A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott anyagot nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthatja. Ennek megsértése esetén az Októközpont jogi lépéseket tesz. 

6.2. Az Oktatóközpont kizárólagos joga többek között, hogy a Képzés anyagát bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon. 

 

7. ADATKEZELÉS

7.1. Az Oktatóközpont magára nézve kötelezőnek ismeri el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

7.2. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat az Oktató a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve az Ügyfél és/vagy az Oktató jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve a Megbízott az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja. 

7.3. Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a https://www.holisticacademy.hu.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon található. 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

8.1. Az Oktatóközpont működésével és szolgáltatásával kapcsolatban felmerült bármely probléma esetén panaszt előterjeszteni az Oktatóközpontnál lehet a fent megjelölt e-mail címen ([email protected]), amelyre Oktatóközpont köteles 30 napon belül érdemben választ adni. 

8.2 Az ügyfél igény esetén a Budapesti Békéltető Testület testülethez fordulhat, postai címe: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

8.3. Bármely adatbeviteli hibát a Felhasználó az [email protected] címen jelezhet az Oktató felé. 

8.4. Jelen ÁSZF az Oktatóközpont által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben. 

9.7. A weboldalhoz tartozó cookie szabályzat itt érhető el:

 

 Budapest, 2023. február 15.